Osnove Human Design sistema – prvi deo

by zoricakatic

Uvod

U postovima o vrednostima, uverenjima i metaprogramima (obrascima koji povezuju vrednosti i uverenja) pisala sam o njihovom postojanju, korišćenju i uticaju koji imaju na naš život, ali i o tome da ih najčešće nismo svesni.  Navedeno je da oni nastaju tokom našeg odrastanja učenjem/oponašanjem iz našeg okruženja. Vrlo često se postavlja pitanje kako to da dve osobe koje imaju slično okruženje (na primer braća i sestre) imaju ipak različite obrasce razmišljanja i ponašanja. 

U radu sa svojim klijentima nekad treba puno vremena da se otkriju glavni uzročnici trenutnog problema na kom radimo. Na primer, klijentkinja je imala temu: problem sa samopouzdanjem i javnim nastupom. Nasamo je bila vrlo  pričljiva, ali pred grupom bi se zbunila i zamuckivala. Radom na koučing sesijama smo otkrile da su dva glavna uzročnika: perfekcionizam (njen osećaj nedovoljnosti u smislu dovoljno akcija i detalja) i definicija uspeha (opet nedovoljnost ali prema sebi, nemanje ljubavi prema sebi). Ona je sada rešila problem, ali sam se ja pitala da li postoji neki test koji bih mogla da joj prethodno dam da reši/popuni. Isto tako, s obzirom na to da sam poznavala njenu sestru koja je bila sušta suprotnost klijentkinoj energiji i senzibilnosti, pitala sam se šta sve utiče i određuje u kom segmentu ćemo biti podložniji uticajima okoline a u kojima manje kondicionirani.

Jedan od načina da najbrže dođemo i do onih nesvesnih delova naše ličnosti je Human Design mapa. Ona se može posmatrati i kao najbrži psihološki test koji eliminiše uticaj procenjivača i procenjenog jer se određuje na osnovu datuma rođenja.

Human Design mapa je energetski screenshot naših energetskih potencijala u trenutku našeg rođenja. Ona je određena našim datumom rođenja i obuhvata i astrologiju (položaj planeta), energetske centre  (čakre) i kinesku astrologiju (knjiga promena – ji đing).

U ovom tekstu ću objasniti osnovne elemente i pojmove vezane za Human design mapu.

Za početak:

Za početak, možete da uradite svoju mapu na nekom od besplatnih sajtova. Ja na primer koristim:

Pre nego objasnim teoretske pojmove, zapitajte se i odgovorite koji od sledećih parova emocija odnosno stanja vas najviše opisuju:

Zadovoljstvo/frustracija, mir/ljutnja, uspeh/ogorčenost, iznenađenje/razočaranje.

Ovi parovi emocija se vezuju za strategiju korišćenja energije u Human Designu. Ako je našim rođenjem nama data energija na raspolaganju ceo dan svaki dan (24/7) i mi je koristimo na pravi način za nas, onda osećamo zadovoljstvo (osećaj ispunjenosti da radimo ono što volimo) ili frustraciju ako to nije slučaj. Tip ljudi koji je opisan ovim gornjim rečenicama se u Human Designu naziva generatorom. Postoji još 3 tipa: manifestatori (mir/ljutnja), projektori (uspeh/ogorčenost)  i reflektori (iznenađenje/razočaranje).

Da bismo objasnili detaljnije šta znače svi podaci koji se nalaze na vašoj mapi, pogledajmo crteže nekoliko Human Design mapa. To su primeri nekih slavnih ličnosti: generator (Ajnštajn), manifestatorski generator (Tesla), manifestator (Herman Hese), projektor (Kenedi), reflektor (Dostojevski).   Na svim mapama imao devet energetskih centara (glava, ažna, grlo, G centar, srce, solarni pleksus, sakral, slezina i koren). Oni mogu biti nedefinisani/otvoreni i tada su neobojeni i mogu biti zatvoreni/definisani i tada su obojeni bilo kojom bojom.

U zavisnosti od kombinacije imamo: 

  1. generatore (i manifestatorske generatore);
  2. manifestatore;
  3. projektore i
  4. reflektore

 

Energetski tipovi i strategija

  1. Generatori i podtip manifestatorski generatori.

Ovih ljudi ima najviše na svetu – oko 70%. To su radilice gradilice na ovom svetu. Njima je omogućen pristup životnoj energiji svakodnevno i ako koriste tu energiju na „pravi način“ i potroše  je do kraja dana oni osećaju zadovoljstvo. Pod pravim načinom se misli na strategiju korišćenja energije  i ona je za generatore: čekanje da život dođe ka njima, da odgovore na poziv (za razliku od npr. Manifestatora koji iniciraju). Način da se sazna da li je to taj poziv baš dobar poziv je odgovor tela na pitanje: da li imam ili nemam eneregije za to? Njihov glavni zadatak je da pronađu posao koji ih ispunjava i donosi zadovoljstvo. I dalje napreduju polako, stepenicu po stepenicu (ne misli se na korporacijsku hijerarhiski lestvicu, mada je najčešće to slučaj).

Podtip su manfestatorski generatori (njh ima oko 35%, tj pola od svih generatora) i oni na isti način koriste energiju – kao odgovor na spoljašnju situaciju. Razlika je u brzini – oni imaju energiju da, kao čisti manifestatori, brzo manifestuju rezultate i završe aktivnosti, ali tek nakon što su odluku doneli na „generatorski način“. Za manifestatorske generatore se kaže da su najbrži ljudi na planeti.

Ako generatori i manifestatorski generatori ne koriste energiju na pravi način osećaju   nezadovoljstvo i frustraciju. Dodatno, manifestatorski generatori u fazi izvršenja aktivnosti kada se ponašaju kao manifestatori mogu da „iritiraju“ svoju okolinu a ono što treba da rade je da  sarađuju sa svojim saradnicimi i partnerima i da kao manifestator – informišu pre nego nešto urade. Kada se ne ponašaju tako, oni mogu osećati pored frustracije i ljutnju.

Na grafičkom prikazu HD mapama generatori i MG imaju definisan sakralni centar.

2. Manifestatori

Oni su jedini tip koji inicira dešavanja (za razliku od svih ostalih koji čekaju na poziv ili da odgovore). Njihova energija je momentalna, oni reaguju i ostvaruju. Prirodno su nezavisni, samodovoljni i brzi. Imaju veliki uticaj na okolinu i baš zato ih se okolina ponekad plaši i izbegava (usamljeni vuk u čoporu)  ili trudi da kontroliše.

 

Njihova uloga je da iniciraju ideje u akciju, a strategija korišćenja energije je da o tim svojim akcijama prvo informišu one na koje te akcije mogu da utiču, jer će smanjiti prirodan otpor koji okolina ima. Na taj način će osetiti mir. U suprotnom, manifestator  oseća bes i ljutnju.

Njih ima oko 9%. I oni su prirodni vladari i lideri.

Na mapi je obavezno definisan grleni centar i on je povezan sa nekim od nesakralnih motornih centara (direktno centar emocija ili centar srca, ili koren preko njih).

3. Projektori

Projektori su tip koji ima „penetrirajuću“ auru, odnosno imaju sposobnost da pročitaju tuđu energiju i da je razumeju. Zato je njihov dar da razumeju i vode druge ljude. Strategija korišćenja energije je čekanje: čekanje da ih neko prepozna i pozove. To ne znači da oni ništa ne rade i ne iniciraju, ali poziv da nekome pomognu i vode je uslov da se oni angažuju u nečijem životu. Tada su sposobni da organizuju, naprave sistem i energetski vode i onda osećaju uspeh. U suprotnom osećaju ogorčenost. Njih ima oko 20% i nazivaju ih duhovnim vođama.

Ni projektori (kao ni manifestatori) nemaju definisan sakralni centar i ne pripadaju sakralnim bićima a to znači da nemaju konstantan pristup radnoj energiji, i da nisu stvoreni da rade već da vode. Isto tako, za njih je odmor bukvalno znači  „ne raditi ništa“, za razliku od generatora (i MG) koji se odmaraju aktivno.

 

 

4. Reflektori

Reflektora ima samo oko 1% na ovom svetu. Ali to ne umanjuje njihov značaj. Oni nemaju ni jedan centar definisan. Eneregetski se ponašaju kao ogledalo, odnosno oni reflektuju pravo stanje stvari u svetu. Dakle, oni ne upijaju tuđu energiju niti zrače, ali imaju sposbnost da vide pravu sliku u okolini bez filtera i da o tome obaveste (reflektuju) svoje okruženje. U tome je njihov dar. A strategija korišćenja tog dara i energije je lunarni ciklus što znači da čekaju da prođe ciklus od 28 dana da bi doneli odluku i preuzeli akciju (tranzit meseca na putu kroz njihovu mapu svakog meseca na isti način aktivira određena mesta i tako stvara istu šemu, tj daje im konzistentan osećaj sebe). Ako ne koriste energiju na svoj način doživljavaju razočaranje. U suprotnom, njihov potpis je iznenađenje, jer kada Reflektor živi svoj dizajn on je u udobnom čuđenju kada posmatra sebe i svet oko sebe.

Sledeći nivo koji se gleda u Human design mapi je autoritet. Odnosno način donošenja odluke.

AUTORITET

Unutrašnji autoritet je u Human Designu način donošenja odluka. I on je gotovo uvek u telu u (odnosno u nekom od sledećih centara: sakral, centar za emocije, centar volje, centar za intuiciju, ili centar identiteta) i zato govorimo o unutrašnjem autoritetu. Kod malog procenta ljudi (koji nemaju definisan nijedan centar u telu) govorimo o spoljnjem autoritetu. I to je prikazano na slici.

1.Emotivni autoritet.

Ovo su su svi ljudi koji imaju definisan solarni pleksus odnosno emotivni centar. Postoji oko 50% ljudi sa definisanim solarnim centrom, što znači da oko pola ljudi na ovom svetu ima emotivni autoritet. Emocije se energetski ispoljavaju u vidu talasa koji ima svoj vrh (maksimum) i dno (minimum). Kada se odluke donose u nekom od ovih pikova one se osećaju kao snažne pozitivne ili negativne emocije. A odluke je najbolje donositi u miru odnosno na sredini talasa. Svaka osoba za sebe je poželjno da odredi svoj ritam ispoljavanja emocijia i da se odluke donose u jasnoći kada su emocije najstabilnije. To znači da je za svaku osobu individualno vreme čekanja na odluku, ali je zajedničko  – da nije odmah u sadašnjem trenutku, već je potrebno sačekati (sat, dva, dan, nedelju). Najveći izazov ovih osoba je strpljenje i čekanje.

2.Sakralni autoritet

Ako osoba nema definisan emotivni centar, a ima sakralni, onda se radi o sakralnom autoritetu. I to su generatori i manifestatorski generatori. Kod ovih osoba je način donošenja odluka bukvalno u telu (u sakralu, u stomaku) i to u sadašnjem trenutku. Najbolji način je da osoba sebe upita ili da joj neko iz okruženja postavi pitanje: da li je ovo moja tema, pitanje, da li ima ili ne energiju za to… i da bukvalno sačeka odgovor u vidu hm, hm da (zvuk zadovoljstva i uživanja iz stomaka) ili hm, hm ne (grčenje ili odbijanje iz stomaka).

Ovo je i način da osoba može da ispita sebe i da spozna koliko je uslovljena spoljnjim okruženjem i  koliko donosi odluke zato što je naviknuta na nesvesne obrasce da prihvata da radi stvari koje nisu njene autentične teme.

 

3. Splenični autoritet

Slezina (spleen) je centar za intuiciju, strahove i predstavlja prvi centar svesnosti za preživljavanje. To je onaj neobjašnjivi tihi glas koji se čuje samo jednom u tom trenutku. Zato osobi koja ima ovaj autoritet se savetuje da bude otvorena da čuje i posluša taj tihi unutrašnji glasić u telu koji daje odgvoor na odluku u tom trenutku, a za odluku u sledećem trenutku sprema novi spontani odgovor. Ovde je naročito značajno da se osvesti da se ne sluša um koji će uvek težiti da racionalizuje i preuzme vođstvo u odlučivanju. Splenični autoritet imaju osobe koje nemaju definisan solar niti sakral, dakle ili manifestatori ili projektori, i njih ima oko 10% na ovom svetu.

 

4. Ego autoritet

Ego autoritet imaju osobe koje nemaju definisan niti jedan od prethodna tri navedena centra, a imaju srčani (ego centar).  Dakle, to je deo projektora ili manifestatora i njih ima oko 1% na ovom svetu. Centar srca je centar volje, ega, vrednosti, osnaživanja drugih. I kod odlučivanja govori o želji iz srca. Da li osoba ima ili nema želje da ostvari obećano. Ovde važi ono: radi ono što ti srce ište. I skroz je u redu da ta odluka ide iz želje. Ego nije ni dobar ni loš – to je mehanizam i ako se koristi u kontekstu prirodne strategije i autoriteta, ego ispunjava svoju savršenu svrhu! I ovde je takođe važno da se odvoji um do odlučivanja. S obzirom na to da su u pitanju ili projektori ili manifestatori (dakle nesakralna bića) jako je bitno da osoba sa ovim centrom odlučivanja nađe svoju meru odmaranja!

 

5. G ili Self autoritet (samoprojektovani)

Ovaj način odlučivanja imaju samo projektori koji nemaju definisan solar, spleen niti ego, a imaju definisan G (Self) centar. G centar je centar identiteta, svrhe, pravca i u ovom slučaju je povezan sa grlenim centrom tj. centrom za izražavanje. Ove osobe odluke donose kada slušaju svoja glasna izražavanja i razmišljanja na zadatu temu. To može da bude razgovor sa samim sobom ili sa okolinom, ali je bitno da se izgovori naglas u sigurnom okruženju i da se odluka donese u sadašnjem trenutku. S obzirom da su u pitanju projektori to je odluka vezana za prihvaćanje poziva da vode. Osnovna vodilja za ovaj autoritet je da trebaju činiti ono što ih ispunjava i veseli jer je ovo direktna konekcija sa dušom i višom svešću.

U slučaju da ne postoje definisani centri u telu (sakral, emotivni, splenični, srčani niti G centar) onda postoji mogućnost da osoba ima definisane centre u gornjem delu tela (grlo, ažna ili glava) ili nijedan. U tom slučaju govorimo o osobama sa spoljašnjim autoritetom i razlikujemo dva tipa:

 

6. Mentalni projektori

Za mentalne projektore važi slična priča kao za one sa self autoritetom. Dakle, to su projektori koji u ovom slučaju imaju centar ajne (centar za misli i koncepte) koji je povezan direktno sa centrom grla i/ili sa centrom glave.  Pa je u procesu odlučivanja potrebno da se izgovore i podele  misli sa okolinom. Jako je važno da ta okolina bude sigurno okruženje gde te misli i razmišljanja vezana za odluku projektor može da podeli ne u smislu savetovanja, već kao neku vrstu rezonatora (sounding boarda). I ne samo za odluke, za mentalne projektore je jako važno da budu u zdravom, sigurnom okruženju. A dodatno, imajući u vidu da imaju definisanu ažnu (i/ili centar glave), važno je obratiiti i pažnju da um ne prevlada donošenje odluka, već da bude samo filter za suštinsku unutrašnju odluku.

 

7. Lunarna bića Reflektori.

Osnovni opis reflektora je dat u prvom delu teksta. Dakle, to su ljudi koji nemaju nijedan centar definisan. Oni za odlučivanje treba da koriste svoju strategiju odnosno da sačekaju lunarni ciklus (ciklus meseca od 28 dana u kom on aktivira svaku kapiju po jednom) i osoba na taj način stiče konzistentan  osećaj  telu i jasnoću koja joj pomaže da donesu odluku šta je za nju dobro a šta nije. To je kao da svakih pola dana menja odeću i proverava da li je za nju ili nije. Ako i zapisuje i prati koji su to trenuci koji su za nju najviše odgvorajući, onda osoba ima lični recept za donošenje odluka. I taj recept može da primeni i za krupne i za svakodnevne odluke. Svakako je za sve reflektore važno da biraju svoje okruženje imajući u vidu otvorene centre i njihovu mogućnost upijanja uticaja iz okoline.

PROFILNE LINIJE

One pokazuju koja je naša uloga u ovom svetu. Postoji šest profilnih linija i dvanaest kombinacija  i te kombinacije predstavljaju profilne tipove. Njih nalazimo pored svesnog i nesvesnog sunca u HD grafu. Na primer, ako je svesno sunce 23.1 (desna strana bodygrafa ili personality strana), a nesvesno sunce (leva strana bodygrafa ili design strana) 30.3, onda ste profilni tip 1/3. I možete pročitati objašnjenje za liniju 1 i za liniju 3.

 

Na ovom mestu ću objasniti osnovnih 6 profilnih linija.

 

Linija 1: Istraživač (investigator)

Ako imate liniju 1 u vašem profilu, onda je izučavanje i istraživanje stvari kao i građenje baze znanja prvo za sebe a onda i deljenje znanja drugima vaša glavna uloga. To su eksperti u pojedinačnim poljima i sticanje znanja je primarno. 

 

Linija2: Pustinjak (Hermit)

Naziv ove linije asocira na osobu koja je zatvorena, ali se pre svega misli da su to oosbe koje imaju potrebu da se osame i da uđu u svoje stanje energetskog toka koje sa lakoćom izvršava stvari. Zato je drugi sinonim za ovu liniju – talenti. To su osobe koje sa lakoćom obavljaju stvari za koje imaju dara bez objašnjavanja.

 

Linija 3: Alhemičar, eksperimentator (martyr)

Ovo su ljudi koji uče na svom iskustvu i greškama. (Trial and error). Kroz lične eksperimente, učenje novih stvari, padove, sticanje stalno novih znanja i iskustava koje posle prenose drugima i skraćuju im put. Ključ je da se prihvati da su i greške i padovi sastavni deo puta, pogotovo za ove ljude, i da su one lekovite kada se o njima govori sa distance i sa humorom.

 

Linija 4: Društvenjak (opportunist)

Sinonim za ovu liniju je mreža (ljudi). Osobi sa ovom linijom je primarno da ulaže i gradi veze sa bliskim ljudima i da na taj način stvara zajednicu (mrežu)  ljudi sa podrškom. Ta mreža  postaje resurs za  neograničene potencijale.

 

Linija 5: Spasilac (heretic)

Osoba sa linijom 5 je prepoznata kao spasilac. Kao onaj koji drugima rešava probleme, daje podršku, uči ih zašto neke stvari funkcionišu, a neke ne. Ove osobe dele svoju širu perspektivu, prepoznaju svoje i tuđe potrebe.

 

Linija 6: Uzor (role model)

Sa linijom 6 vi ste uzor drugima samo svojim postojanjem. Ono što je karakteristično za ovu liniju je da postoje tri vremenske faze i da svaka faza ima drugačije obeležje: prva faza traje do oko 28.godine i u tom periodu osoba odnosno linija 6 ima karakteristike linije 3 i tako se i ponaša (pokušaj/greška); druga faza traje do oko 50.godine i tada ima karakteristike linije 2 (pustinjak, hermit); poslednja faza je pravi uzor drugima svojim životom. Bitno je da osoba prihvati ovaj način i da samo bude ono što jeste odnosno živi u skladu sa sobom.

Za kraj prvog dela

Human Design mapu posmatram kao eksperiment. Kao proces i sistem koji može da pomogne i ubrza mnoge odluke i rešenja koja se tiču naših darova, talenata, naših snaga i naših polja bola. I koji nam omogućava da se posmatramo kao kompleksna bića koja interaguju sa okolinom nesvesnom razmenom energije. Na mapi je simbolički prikazano koje su naše snage (obojena polja) i koja su polja našeg razvoja (neobojena). Možemo da uočimo šta se dešava kada ne koristimo energiju na najbolji način (kaže se nismo u skladu sa svojim energetskim kapacitetom). Znaci da nismo na pravom putu su: nezadovoljstvo, frustracija, bes, ljutnja, umor, ogorčenost, razočaranje…

O energetskim centrima i načinu njihovog korišćenja za naše lične uvide o mestima i načinu prevazilaženja problema ću pisati u drugom delu.

svideće vam se i

Leave a Comment