Osnove Human Design sistema – drugi deo

by zoricakatic

Energetski centri

Na svim mapama imamo devet energetskih centara (glava, ažna, grlo, G centar, srce, solarni pleksus, sakral, slezina i koren). Oni mogu biti nedefinisani/otvoreni i tada su neobojeni i mogu biti zatvoreni/definisani i tada su obojeni bilo kojom bojom u zavisnosti od programa u kom radite. Sada ću ukratko objasniti svaki centar.

1: Glava (head)

Glava je centar za inspiraciju, kao i centar za mentalni pritisak. To je jedan od dva centra pritiska, dok je drugi koren. Kao centar za inspiraciju, predstavlja izvor sopstvenih misli i ideja, kao i inspiraciju koju dobijamo od drugih. Mentalni pritisak da postavljamo pitanja i tražimo odgovore je deo našeg svakodnevnog iskustva. Tradicionalno smo naučeni da razmišljamo i racionalizujemo kroz um, ali u Human Design-u, glava nikada ne predstavlja autoritet za donošenje odluka.

2: Um (Ajna)

Ažna je centar za koncepte. Sve što dolazi kao ideja ili inspiracija kroz centar glave, spušta se u Ažnu. Ovo je centar za razmišljanje i kreiranje procesa, metoda, sistema, “KAKO” koraka.

Uobičajena zamka kada se ide ka određenom cilju jeste pokušaj da se otkriju svi koraci koji su pred nama. Ovo je još jedan parališući momenat naše analize, koji nas sprečava da napravimo prvi korak, dok ne znamo sve sledeće.

3: Grlo (Throat)

Grlo je centar komunikacije, ali ne samo to, ono je sredstvo za ispoljavanje sebe kroz izražavanje onoga što mislimo, znamo, ko smo, šta osećamo, šta možemo da doprinesemo i kako možemo da osnažimo druge.

Zbog čega ste ovde, odnosno šta treba da iskomunicirate i kako se izražavate, zavisiće od definicije vašeg centra grla i aktiviranih kapija u ovom centru.

Ako imate definisan centar i kanal koji se povezuje sa nekim drugim definisanim centrima, ono što izražavate jeste manifestacija povezanih centara. Na primer ako je centar grla povezan sa G centrom, vi ćete jasno izražavati svoju autentičnost.

Ako imate nedefinisan (otvoren) centar grla, nemate konstantan pristup energiji svog centra grla, pa je potrebno osloniti se na aktivirane kapije u grlu i njihovo značenje kako biste znali sa kakvom porukom i načinom izražavanja komunicirate sa najviše lakoće.

4: Centar identiteta (G centar)

G centar je centar vašeg identiteta, svrhe, pravca i ljubavi prema sebi. To je centralna tačka vašeg bića i vaš unutrašnji kompas. Vaša suština je ta koja nosi vaš autentični identitet, vaš pravac usklađen sa vašom svrhom.

Sve odgovore imate u sebi, ali kondicioniranje je ono što vas drži zaglavljenim u nezdravom i toksičnom radnom okruženju, u pogrešnom karijernom identitetu, terajući vas da pratite tuđi pravac umesto da koračate kroz svoj jedinstveni put.

5: Srčani centar (Heart)

Srčani centar je pokretačka snaga koja vam daje snagu volje, podiže druge oko vas i kada živite u skladu sa sopstvenim sistemom vrednosti, postajete osnažujuća sila za druge.

Snažan osećaj sopstvene vrednosti je ono što vas drži usidrenim u unutrašnjem sistemu vrednosti i sprečava vas da upadate u kondicionirana stanja, koja mogu dovesti do niskog samovrednovanja i prihvatanja nižih standarda od vrednosti rada i usluga koje pružate.

Ključ za život u skladu sa centrom Srca je definisanje sopstvene mere uspeha i da nikada ne zaboravite da su svi rođeni vredni, bez obzira na status, titule ili bilo koje spoljne mere validacije.

6: Centar životne energije (Sakral)

Sakralni centar je naš unutrašnji motor, životna snaga koja proizvodi odživ nivo energije. Naše telo pokreće energija, ali postoji ograničen kapacitet naših rezervoara. Kada ponestane goriva, ostavlja vas u stanju sagorevanja.

Samo Generatori i Manifestatorski Generatori imaju definisan sakralni centar, što ne znači da uvek mogu da izdrže da rade mnogo sati. Mogu, ali samo kada rade posao koji ih ispunjava.

Manifestatori, Projektori i Reflektori nemaju definisan sakralni centar, ali to ne znači da ne mogu da rade na održiv način. Mogu, kada svoj rad prilagode svom unutrašnjem ritmu.

7: Emotivni centar (Solarni pleksus)

Solarni pleksus je centar za emocije. S obzirom na to da možemo da doživimo mnoštvo različitih emocija, ovo je najsloženiji centar u HD. Pokazuje nam kako da se prirodno nosimo sa emocijama i kako da ih koristimo kao sredstvo za samoregulaciju.

8: Slezina, centar za intuiciju (Spleen)

Slezina je centar za preživljavanje i intuiciju. To je centar prvobitno urođenih instikata preživljavanja i centar svesti u kome se ogleda naša intuicija.

Ovo je mesto naših najdubljih strahova: straha od budućnosti, straha od neuspeha, straha od uspeha, straha od promene, straha od razočaranja. Ono što ponekad ne shvatamo je da ovi strahovi mogu biti prerušeni u perfekcionizam, sindrom varalice, da se ne osećamo dovoljno dobro, da ne vredimo dovoljno.

Strah. Jedini most koji stoji između vašeg sna u budućnosti i vaše trenutne stvarnosti. Ako budete spremni da pređete ovaj most, shvatićete da život zaista počinje sa druge strane straha.

9: Koren (Root)

Koren je centar stresa, adrenalina, pritiska, ambicije. To je jedan od 2 centra pritiska, dok je drugi Glava. Sve što dolazi u naše energetsko telo potiče iz mentalnog pritiska, prolazi kroz druge centre i završava u Korenu.

Pritisak u ovom centru dolazi od dnevnih rokova, očekivanja, to-do lista, stresa, hitnosti, pritiska sa svih strana. Ali ono čega je važno da postanete svesni, jeste odakle dolazi taj pritisak? Sa definisanim korenskim centrom, obično pritisak dolazi iz nas, sami sebi ga namećemo, dok sa nedefinisanim korenskim centrom smo skloni pritisku koji dolazi iz okoline, koji drugi nameću.

Kada osetite da ste pod pritiskom, zapitajete se: Da li postoji stvarna potreba za hitnošću rokova ili je to ponekad očekivanje koje dolazi iz vašeg unutrašnjeg pritiska? Počnite da razdvajate hitne i važne i spoljašnje od unutrašnjih pritisaka.

Kaže se u HD da kada su centri definisani oni su centar naših snaga, a kada su nedefinisani oni su polje naših mudrosti. Ni jedno ni drugo nije samo po sebi loše, već način kako se koristi. Ako ne koristimo energiju na naš način i ne donosimo odluke prem anašem autoritetu onda ulazimo u stanje neusklađenosti. Za definisana polja tada ulazimo u takozvanu “not self temu”. Za nedefinisane centre, vrlo lako možemo da uđemo u stanje kondicioniranja odnosno uticaja od strane okruženja. U oba slučaja, rešenje je u korišćenju energije prema našem tipu i donošenje odluka prema našem autoritetu – kaže se pravilno korišćenje strategije i autoriteta. O ovim pojmovima sam pisala u prvom delu o HD.

Komunikacija kroz prizmu HD mape

1.

Preko otvorenih centara

Mi komuniciramo odnosno vršimo interakciju sa okolinom preko otvorenih centara. U prethodnom postu (link ka prvom postu)  je spomenuto da preko otvorenih centara možemo upasti u stanje kondicioniranja (uslovljavanja od strane okoline) kada ne koristimo svoj tip i autoritet na pravi način. Pozivam Vas da pomislite na sebe u detinjstvu kada smo bili izloženi uticaju okoline i osvestimo centre koji su otvoreni. Ovde se vrlo često nalaze mesta naših patnji, trauma, nekih nekorisnih obrazaca, ograničavajućih uverenja.

2.

Preko grlenog centra

Centar grla je centar za komunikaciju. To je sredstvo za ispoljavanje sebe kroz izražavanje.

Zatvoren/definisan  ima oko 72% populacije. On omogućava konstantan pristup snazi  izražavanja. A šta, kako i kada će se izražavati zavisi od ostalih centara, načina povzanosti sa grlom kao i od aktiviranih kapija.

Kada je osoba u skladu sa svojom strategijom i autoritetom odnosno usklađena onda postoji konstanatan pristup snazi ovog centra.

Kada osoba nije u skladu sa  svojom strategijom i autoritetom onda se neusklađenost zatvorenog grlenog centra (not self tema) može uočiti kroz preterano pričanje, brbljanje ili pričanje bez poziva, naređivački ton. 

Otvoren grleni centar ima oko 28% populacije. Tada ne postoji konstanatan pristup energiji izražavanja i potrebno je da se oslonimo na aktivirane kapije i poruke koje one mogu da prenesu.

Usklađenost sa otvorenim centrom se upravo i vidi preko usklađenosti sa strategijom i autoritetom. Bilo koji otvoren centar pojačava centre iz okoline a u ovom slučaju immao situaciju da se otvoren grleni centar ponaša kao mikrofon i da pojačava  sangu izražavanja i govora sagovornika. Ovo su dobri predavači, govornici koji lakše imaju mogućnost da osete i razumeju okolinu. Moć otvorenog grlenog centra je u ćutanju.

Neusklađenost (not self tema) otvorenog grlenog centra prepoznaćemo po stidljivom pričanju sa jedne strane ili preteranom nervoznom pričanju sa druge strane. To su i one osobe koje kada i nešto kažu u grupi ili na sastanku imaju osećaj da su nevidljive ili da ih niko nije čuo. Ove osobe imaju konstantan pritisak da nešto kažu, kao i da to mora da bude pripremljeno i smišljeno pre izgovaranja.

Ja na primer imam otvoren centar grla i imam iskustvo i sa usklađenošću i neusklađenošću. Neusklađenost: U najmIađim danima sam bila nemoguće brbljiva i ponašala se kao “Denis napast”. Toliko da sam na porodičnim skupovima jedina držala reč, pa sam posle dobila zabranu da pričam kada su straiji u poseti. Ili, u tinejdž dobu sam ušla u ćutački period. Spolja tajac, a unutra grotlo od nemira, strahova, grčeva u stomaku i grlu. A kad progovorim to bude toliko nespretno da uđe u lokalne dobronamerne šale. A imam iskustvo i sa usklađenošću: ljudi mi često govore – ona ćuti, ćuti, al kad nešto kaže, onda je to sve na mestu… itd.

Emotivni odnosi kroz prizmu HD mape

Solarni pleksus je centar za emocije. S obzirom na to da možemo da doživimo mnoštvo različitih emocija, ovo je najsloženiji centar u HD. Pokazuje nam kako da se prirodno nosimo sa emocijama i kako da ih koristimo kao sredstvo za samoregulaciju. I za odnose.

Ovaj centar može da bude otvoren i zatvoren.

Zatvoren/definisan  Postoji oko 50% ljudi sa definisanim solarnim centrom, što znači da oko pola ljudi na ovom svetu ima i emotivni autoritet. Emocije se energetski ispoljavaju u vidu talasa koji ima svoj vrh (maksimum) i dno (minimum). Kada se odluke donose u nekom od ovih pikova one se osećaju kao snažne pozitivne ili negativne emocije. A odluke je najbolje donositi u miru, u jasnoći, na kraju ciklusa odnosno talasa. Svaka osoba za sebe je poželjno da odredi svoj ritam ispoljavanja emocija i da se odluke donose u jasnoći kada su emocije najstabilnije. To znači da je za svaku osobu individualno vreme čekanja na odluku, ali je zajedničko  – da nije odmah u sadašnjem trenutku, već je potrebno sačekati (sat, dva, dan, nedelju, mesec). Najveći izazov ovih osoba je strpljenje i čekanje.

Kada je osoba u skladu sa svojom strategijom i autoritetom odnosno usklađena onda postoji konstanatan pristup snazi ovog centra odnosno svest o regulaciji sopstvenih emocija i stvaranje pozitivnog uticaja na ljude oko sebe.

Kada osoba nije u skladu sa  svojom strategijom i autoritetom onda se neusklađenost zatvorenog emotivnog centra (not self tema) uočava kao nestrpljenje ili kao „kratak fitilj“ (kada osoba brzo „plane“). Ili da osoba ne dozvoljava sebi da se nosi sa emocionalnim talasima, već umesto toga potiskuje i kontroliše svoje emocije.

Otvoren emotivni (solar plexus) centar ima oko 48% populacije. Kod svih otvorenih centara to znači da ne postoji konstanatan pristup energiji centra i da osoba upija iz okoline takvu energiju.  A ovde to znači da osoba upija emocije iz okoline i pojačava. Zato su ove osobe dobre empate, i one umeju da “čitaju” tuđe emocije i da razumeju ljude iz svoje okoline. To je istovremeno i dar i izazov, jer upijanjem tuđe emocije, osoba može da pomisli da je to njena emocija i da se oseća odgovornom ili krivom zbog toga.

Usklađenost sa otvorenim solarnim centrom se uočava u svesnosti postojanja emocija koje su u okolini. U postavljanju emotivnih granica i razvijanju tehnika zaštite od emocionalnog uticaja i faktora izvan osobe. U ponašanju kao da je osoba ekran, a ne sunđer tuđih emocija. U komunikaciji sa sobom i drugima o tim emocijama. Neki opisuju to čitanje tuđih emocija kao “znanje bez znanja”.

Neusklađenost (not self tema) otvorenog emotivnog centra dovodi do upijanja tuđih emocija i identifikovanje kao sopstvenih a zatim i osećaja krivice i odgovornosti zbog tih emocija. To često dovodi do toga da osobe razvijaju čitav niz tehnika za savladavanje tih emocija kao što su: izbegavanje konflikata,  učtivo ponašanje (people-pleasing), izvinjavanje, izbegavanje istine, tajni život.

Ja na primer imam otvoren emotivni centar i imam iskustvo i sa usklađenošću i neusklađenošću. Kao mala, sećam se tog čvora u stomaku zbog lošeg raspoloženja ljudi iz moje najbliže okoline i osećaja krivice zbog njihovih “negativnih” emocija. I dalje, potpuno nesvesno, razvila sam čitav niz načina izbegavanja konflikata. A isto tako imam prelepa iskustva sa ljudima kada sam ih razumela u prvom trenutku i bez objašnjenja. Jednostavno “čitala” sam im emocije. I tog dara sam sada svesna, razvijam ga i koristim u radu sa klijentima.

I upravo te svoje navedene darove otvorenih centara grla i solarnog pleksusa koristim u radu sa klijentima, jer mogu, sa lakoćom, da saslušam, razumem i osetim stanje i situaciju klijenta.

Više o tome možete pronaći na strani radi sa mnom.

svideće vam se i

Leave a Comment